Plan Zajęć
Applied Informatics
ZZIAS1-1111
ZZIAS1-1112
ZZIAS1-1211
ZZIAS1-1212
ZZIAS1-2311
ZZIAS1-2411
APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
projekt i wykonanie: POINT Systemy Informatyczne, email: point@hot.pl