Plan Zajęć
*Studia Podyplomowe*
SP Doradztwo podatkowe
SP KF RiF A
SP KF RiF B
SP KF RiF C
SP KF RiF D
SP KIAWWAP
SP KRF ACCA grupa A
SP KRF ACCA grupa B
SP KRF ACCA grupa C
SP KRF ACCA grupa D
SP KRF ACCA grupa F
SP KRF ACCA Strateg
SP KRF AF CFA
SP KRF CIMA
SP KRF RiPZP
SP Prawo zam. publ. gr.I
SP Prawo zam. publ. gr.II
SP PZP(LP)KatPrawa
SP RB 18/19 A
SP RB 18/19 B
SP RB 19/20 A
SP RB 19/20 B
SP RB 20/21A
SP RB 20/21B
SP RB 21/22A
SP RB 21/22B
SP RB 22/23A
SP RB 22/23B
SP RB 23/24A
SP RB 23/24B
SP Systemy log. przeds.
SP Zarz. kap. ludzkim
APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
projekt i wykonanie: POINT Systemy Informatyczne, email: point@hot.pl