Plan Zajęć
*Krakowska Szkoła Biznesu*
Analityk biznesowy ed. I
Analityk biznesowy ed. II
Bankowość i finanse cyfr. III
CMBA IX ogólna
CMBA VIII ogólna
Data Science gr. A
Data Science gr. B
Digital Marketing
Doradztwo podatkowe A
Doradztwo podatkowe B
Global MBA ed. I
KSB Analiza rynków finansowych
KSB Controlling i fin przeds A
KSB Europ studia menedżer A
KSB Executive MBA XXVI
KSB Executive MBA XXVII
KSB Handel i zarządz sprzedażą
KSB International MBA XV
KSB International MBA XVI
KSB Kadry i płace gr. A
KSB Kadry i płace gr. B
KSB Kadry i płace gr. C
KSB Psychologia w biznesie A
KSB Psychologia w biznesie B
KSB Rach i fin dla pocz A
KSB Rach i fin dla pocz B
KSB Rach i fin dla pocz C
KSB Zarz przeds- stud menedż A
KSB Zarządzanie projektami A
KSB Zarządzanie projektami B
KSB Zarządzanie projektami C
MBA in Commuity Manag KA I
MBA in Community Manag ŁD III
MBA in Community Manag ŁD IV
MBA in Community Manag ŁD V
MBA in Community Manag WR III
MBA in Community Manag WR IV
MBA in General Manag ed. III
MBA in Healthcare
MBA in Public Healthcare
MBA in Public Management IV
MBA in Public Management V
MBA IT ed. I
MBA w ochronie zdrowia ed. I
MCHE - Matematyka z el. rach.
MCHE - Przedsiębiorczość
Prawo deweloperskie i lokalowe
Systemy logistyczne przedsięb.
Szacowanie nieruchomości
Zarządz. zasobami ludzkimi A
Zarządzanie projekt. innowac.
APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
projekt i wykonanie: POINT Systemy Informatyczne, email: point@hot.pl