Plan Zajęć
*Krakowska Szkoła Biznesu*
Analityk biznesowy ed. IV
Analityk biznesowy ed. V
Analityk biznesowy ed. VI
Bankowość i finanse cyfr. V
CMBA 10 ogólna
CMBA 11 ogólna
Data Science gr. A
Data Science gr. B
Doradztwo podatkowe A
Global Busin.Manag.&An. II
KSB Analiza rynków finansowych
KSB Controlling i fin przeds A
KSB Europ studia menedżer A
KSB Executive MBA 27
KSB Executive MBA 28
KSB Executive MBA 29
KSB Handel i zarządz sprzedażą
KSB International MBA 17
KSB International MBA 18
KSB Kadry i płace gr. A
KSB Kadry i płace gr. B
KSB Kadry i płace gr. C
KSB Psychologia w biznesie A
KSB Psychologia w biznesie B
KSB Psychologia w biznesie C
KSB Rach i fin dla pocz A
KSB Zarz przeds- stud menedż A
KSB Zarz przeds- stud menedż B
KSB Zarządzanie projektami A
KSB Zarządzanie projektami B
KSB Zarządzanie projektami C
MBA in Community Man online II
MBA in Community Manag ŁD VII
MBA in Community Manag ŁD VIII
MBA in Community Manag onlineI
MBA in Community Manag WR VI
MBA in Community Manag WR VII
MBA in General Manag (s.ded.)
MBA in Healthcare
MBA in Public Management VI
MBA in Public Management VII
MBA w Ochronie Zdr I Projekt
MBA w ochronie zdrowia ed. I
Menedżer ESG
Menedżer ESG online A
Menedżer ESG online B
Menedżer ESG online C
Studia ded. - Tauron
Sustainable Energy Cert. Prog.
Szacowanie nieruchomości
Zarządz inwest deweloperskimi
Zarządz kapit ludzkim st dedyk
Zarządz Zesp - St Menedż II
Zarządzanie projekt. innowac.
APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
projekt i wykonanie: POINT Systemy Informatyczne, email: point@hot.pl