Plan Zajęć
*Krakowska Szkoła Biznesu*
Analityk biznesowy ed. II
Analityk biznesowy ed. III
Analityk biznesowy ed. IV
Bankowość i finanse cyfr. III
Bankowość i finanse cyfr. IV
CMBA 10 IT
CMBA 10 ogólna
CMBA 9 IT
CMBA 9 ogólna
CMBA10 HRM
CMBA9 HRM
Data Science gr. B
Doradztwo podatkowe A
Global Busin. Manag. & Analys.
Global MBA ed. I
KSB Analiza rynków finansowych
KSB Controlling i fin przeds A
KSB Europ studia menedżer A
KSB Executive MBA 27
KSB Executive MBA 28
KSB Handel i zarządz sprzedażą
KSB International MBA 16
KSB International MBA 17
KSB Kadry i płace gr. A
KSB Kadry i płace gr. B
KSB Kadry i płace gr. C
KSB Psychologia w biznesie A
KSB Psychologia w biznesie B
KSB Rach i fin dla pocz A
KSB Zarz przeds- stud menedż A
KSB Zarz przeds- stud menedż B
KSB Zarządzanie projektami A
KSB Zarządzanie projektami B
KSB Zarządzanie projektami C
MBA in Community Manag ŁD V
MBA in Community Manag ŁD VI
MBA in Community Manag ŁD VII
MBA in Community Manag WR IV
MBA in Community Manag WR V
MBA in Community Manag WR VI
MBA in Healthcare
MBA in Public Healthcare
MBA in Public Management V
MBA in Public Management VI
MBA IT ed. I
MBA w ochronie zdrowia ed. I
MCHE - Matematyka z el. rach.
MCHE - Przedsiębiorczość
Prawo deweloperskie i lokalowe
Sustainable Energy Cert. Prog.
Systemy logistyczne przedsięb.
Szacowanie nieruchomości
Zarządz Inwest Deweloperskimi
Zarządz Zespołem - st. menedż.
Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Zarządzanie projekt. innowac.
APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
projekt i wykonanie: POINT Systemy Informatyczne, email: point@hot.pl