Plan Zajęć
okres:
Platforma Moodle
Termin Dzień, godzina Przedmiot Typ Nauczyciel Grupa
2021-12-04 Sb 08:00 - 10:30 (3g.) Cost Accounting wykład e - learningowy prof. UEK Joanna Krasodomska e-Wizytówka EFFRN2-1111CF
2021-12-04 Sb 11:30 - 15:45 (5g.) Standards of Financial Statements wykład e - learningowy prof. UEK Konrad Grabiński e-Wizytówka EFFRN2-2311CF
2021-12-04 Sb 13:15 - 15:45 (3g.) Zarządzanie procesowe Ćwiczenia e - learningowe dr Mariusz Sołtysik e-Wizytówka ZZISN2-1112
2021-12-04 Sb 16:45 - 19:15 (3g.) Zarządzanie procesowe Ćwiczenia e - learningowe dr Mariusz Sołtysik e-Wizytówka ZZISN2-1111
2021-12-04 Sb 20:15 - 21:00 (1g.) Ergonomia w pracy menedżera wykład e - learningowy dr Bernard Bińczycki e-Wizytówka ZZZZN2-2311, ZZZZN2-2312
2021-12-05 Nd 08:00 - 10:30 (3g.) Zarządzanie prawami własności intelektualnej wykład e - learningowy prof. UEK dr hab. Aleksandra Nowak-Gruca e-Wizytówka ZZIBN1-2311, ZZIBN1-2312
2021-12-05 Nd 08:45 - 13:00 (5g.) Techniki pracy umysłowej Konwersatorium e-learning dr Joanna Krzyżak e-Wizytówka ZZZZN1-1111
e-learning
2021-12-05 Nd 08:45 - 11:15 (3g.) Reklama Ćwiczenia e - learningowe dr Magdalena Dołhasz e-Wizytówka ZZMRN1-3512RP
2021-12-05 Nd 14:00 - 18:15 (5g.) Controlling produkcji Ćwiczenia e - learningowe dr Wojciech Szymla e-Wizytówka ZZRCN1-3511CT
2021-12-05 Nd 16:45 - 19:15 (3g.) Reklama Ćwiczenia e - learningowe dr Magdalena Dołhasz e-Wizytówka ZZMRN1-3511RP
2021-12-06 Pn 08:00 - 09:30 (2g.) Rachunek kosztów dla inżynierów Ćwiczenia e - learningowe dr inż. Urszula Balon e-Wizytówka ZJZIS1-4713
2021-12-06 Pn 08:00 - 09:30 (2g.) Język angielski Ćwiczenia e - learningowe mgr Monika Srebro e-Wizytówka CJ-S1-1/1-ANG.B2-20
2021-12-06 Pn 09:45 - 11:15 (2g.) Język rosyjski Ćwiczenia e - learningowe mgr Agata Krówka e-Wizytówka CJ-S1-2/3-ROS.A1-01
2021-12-06 Pn 09:45 - 11:15 (2g.) Język angielski Ćwiczenia e - learningowe mgr Estera Adler-Baryła e-Wizytówka CJ-S1-2/3-ANG.B1-15
2021-12-06 Pn 13:15 - 14:45 (2g.) Mikroekonomia wykład e - learningowy dr Michał Michorowski e-Wizytówka EFFRS1-1111, EFFRS1-1112, EFFRS1-1113, EFFRS1-1114, EFFRS1-1115
2021-12-06 Pn 13:15 - 14:45 (2g.) Język angielski Ćwiczenia e - learningowe mgr Estera Adler-Baryła e-Wizytówka CJ-S1-1/1-ANG.B1-09
2021-12-06 Pn 14:00 - 14:45 (1g.) Prognozowanie procesów ekonomicznych wykład e - learningowy dr Katarzyna Frodyma e-Wizytówka EEEKS2-1111, EEEKS2-1112, EEEKS2-1113
2021-12-06 Pn 15:00 - 16:30 (2g.) Prawoznawstwo wykład e - learningowy prof. UEK dr hab. Aleksandra Nowak-Gruca e-Wizytówka EPPRSM-1111, EPPRSM-1112, EPPRSM-1113, EPPRSM-1114, EPPRSM-1115, EPPRSM-1116
2021-12-06 Pn 15:00 - 16:30 (2g.) Mikroekonomia wykład e - learningowy dr Grzegorz Wałęga e-Wizytówka GPSMS1-1111, GPSMS1-1112, GPSMS1-1113, GPSMS1-1114
2021-12-06 Pn 15:00 - 16:30 (2g.) Mikroekonomia wykład e - learningowy dr Michał Michorowski e-Wizytówka EFFRS1-1121, EFFRS1-1122, EFFRS1-1123, EFFRS1-1124
2021-12-06 Pn 16:45 - 18:15 (2g.) Zarządzanie prawami własności intelektualnej wykład e - learningowy prof. UEK dr hab. Aleksandra Nowak-Gruca e-Wizytówka ZZIBS1-2311, ZZIBS1-2312
2021-12-06 Pn 18:30 - 20:00 (2g.) Prawo własności intelektualnej wykład e - learningowy prof. UEK dr hab. Aleksandra Nowak-Gruca e-Wizytówka EPPRSM-4711, EPPRSM-4712, EPPRSM-4713
2021-12-06 Pn 18:30 - 20:00 (2g.) Mikroekonomia wykład e - learningowy dr Grzegorz Wałęga e-Wizytówka EEEPS1-1111, EEEPS1-1112
2021-12-07 Wt 08:00 - 09:30 (2g.) Twórcze rozwiązywanie problemów w biznesie wykład e - learningowy dr inż. Małgorzata Miśniakiewicz e-Wizytówka ZJIPS1-3511RP
2021-12-07 Wt 09:45 - 11:15 (2g.) Prognozowanie i symulacje Ćwiczenia e - learningowe dr Katarzyna Frodyma e-Wizytówka EIAGS1-3511
2021-12-07 Wt 11:30 - 13:00 (2g.) Mikroekonomia Ćwiczenia e - learningowe dr Grzegorz Wałęga e-Wizytówka ZZIOS1-1113
2021-12-07 Wt 13:15 - 14:45 (2g.) Mikroekonomia Ćwiczenia e - learningowe dr Grzegorz Wałęga e-Wizytówka ZZIOS1-1111
2021-12-07 Wt 13:15 - 14:45 (2g.) Język angielski Ćwiczenia e - learningowe mgr Estera Adler-Baryła e-Wizytówka CJ-S1-1/1-ENG.B2-02
2021-12-07 Wt 15:00 - 16:30 (2g.) Mikroekonomia Ćwiczenia e - learningowe dr Grzegorz Wałęga e-Wizytówka ZZIOS1-1112
2021-12-07 Wt 15:00 - 16:30 (2g.) Język angielski Ćwiczenia e - learningowe mgr Marlena Nowak e-Wizytówka CJ-S1-2/3-ANG.B2-25
2021-12-07 Wt 16:45 - 18:15 (2g.) Ekonomika jakości MP Ćwiczenia e - learningowe dr inż. Urszula Balon e-Wizytówka ZJTOS2-1211MP, ZJTOS2-1212MP
2021-12-07 Wt 16:45 - 18:15 (2g.) Język angielski Ćwiczenia e - learningowe mgr Estera Adler-Baryła e-Wizytówka CJ-S1-1/1-ANG.B2-01
2021-12-07 Wt 16:45 - 18:15 (2g.) Język angielski Ćwiczenia e - learningowe mgr Marlena Nowak e-Wizytówka CJ-S1-1/1-ANG.B2-30
2021-12-07 Wt 18:30 - 20:00 (2g.) Język angielski Ćwiczenia e - learningowe mgr Estera Adler-Baryła e-Wizytówka CJ-S2-1/1-ANG.B2-13
2021-12-07 Wt 18:30 - 20:00 (2g.) Język angielski Ćwiczenia e - learningowe mgr Beata Majczyna e-Wizytówka CJ-S2-1/1-ANG.B2-09
2021-12-07 Wt 18:30 - 20:00 (2g.) Język angielski Ćwiczenia e - learningowe mgr Marlena Nowak e-Wizytówka CJ-S2-1/1-ANG.B2-17
2021-12-08 Śr 08:00 - 09:30 (2g.) Język angielski Ćwiczenia e - learningowe mgr Agata Romańska e-Wizytówka CJ-S1-2/3-ANG.C1-14
2021-12-08 Śr 08:00 - 09:30 (2g.) Reklama wykład e - learningowy dr Magdalena Dołhasz e-Wizytówka ZZMRS1-3511RP
2021-12-08 Śr 09:45 - 11:15 (2g.) Język angielski Ćwiczenia e - learningowe mgr Agata Romańska e-Wizytówka CJ-S1-1/1-ANG.C1-20
2021-12-08 Śr 09:45 - 11:15 (2g.) Reklama Ćwiczenia e - learningowe dr Magdalena Dołhasz e-Wizytówka ZZMRS1-3511RP
2021-12-08 Śr 10:30 - 13:00 (3g.) Analiza sensoryczna Ćwiczenia e - learningowe dr inż. Paweł Turek e-Wizytówka ZJTOS1-2311
2021-12-08 Śr 13:15 - 15:45 (3g.) Analiza sensoryczna Ćwiczenia e - learningowe dr inż. Paweł Turek e-Wizytówka ZJTOS1-2312
2021-12-08 Śr 15:00 - 16:30 (2g.) Ekonomia Ćwiczenia e - learningowe dr Michał Thlon e-Wizytówka EPPRSM-1114
2021-12-08 Śr 15:00 - 16:30 (2g.) Międzynarodowe i unijne prawo podatkowe w praktyce Konwersatorium e-learning dr Jolanta Loranc-Borkowska e-Wizytówka EPPRSM-3511, EPPRSM-3512, EPPRSM-3513
2021-12-08 Śr 15:00 - 15:45 (1g.) Analiza chemiczna związków nieorganicznych Ćwiczenia e - learningowe dr inż. Lidia Ostasz e-Wizytówka ZJTOS1-1113
2021-12-08 Śr 15:45 - 18:15 (3g.) Analiza sensoryczna Ćwiczenia e - learningowe dr inż. Paweł Turek e-Wizytówka ZJTOS1-2311, ZJTOS1-2312
2021-12-08 Śr 16:45 - 18:15 (2g.) Ekonomia Ćwiczenia e - learningowe dr Michał Thlon e-Wizytówka EPPRSM-1115
2021-12-08 Śr 16:45 - 18:15 (2g.) Międzynarodowe i unijne prawo podatkowe wykład e - learningowy dr Jolanta Loranc-Borkowska e-Wizytówka EPPRSM-5911, EPPRSM-5912, EPPRSM-5913, EPPRSM-5914
2021-12-08 Śr 18:30 - 19:15 (1g.) Rachunek kosztów dla inżynierów Ćwiczenia e - learningowe dr inż. Urszula Balon e-Wizytówka ZJZIS1-4711
2021-12-09 Cz 08:00 - 10:30 (3g.) Polityka przemysłowa wobec globalnej konkurencji Ćwiczenia e - learningowe dr Marta Ulbrych e-Wizytówka EEMGS1-3512HZ
2021-12-09 Cz 08:00 - 09:30 (2g.) Podstawy organizacji i zarządzania Ćwiczenia e - learningowe dr Bernard Bińczycki e-Wizytówka ZZZPS1-1112
2021-12-09 Cz 09:45 - 11:15 (2g.) Rachunkowość finansowa Ćwiczenia e - learningowe dr Anna Staszel e-Wizytówka ZZRCS2-1112
2021-12-09 Cz 09:45 - 12:15 (3g.) Controlling Ćwiczenia e - learningowe dr Zofia Gródek-Szostak e-Wizytówka BPZ-ET-2021/22Bachelor, ZZMBS1-3511
GR 1.Class on moodle platform. Please ignore'' Link do zajęć zdlanych''.
2021-12-09 Cz 09:45 - 11:15 (2g.) Podstawy organizacji i zarządzania wykład e - learningowy dr Bernard Bińczycki e-Wizytówka ZZRCS1-1111, ZZRCS1-1112, ZZRCS1-1113, ZZRCS1-1114, ZZRCS1-1115
2021-12-09 Cz 10:30 - 13:00 (3g.) Polityka przemysłowa wobec globalnej konkurencji Ćwiczenia e - learningowe dr Marta Ulbrych e-Wizytówka EEMGS1-3511HZ
2021-12-09 Cz 11:30 - 13:00 (2g.) Rachunkowość finansowa Ćwiczenia e - learningowe dr Anna Staszel e-Wizytówka ZZRCS2-1111
2021-12-09 Cz 12:15 - 14:45 (3g.) Controlling Ćwiczenia e - learningowe dr Zofia Gródek-Szostak e-Wizytówka BPZ-ET-2021/22Bachelor, ZZMBS1-3512
Gr2. Class on moodle platform. Please ignore ''Link do zajęć zdalnych''
2021-12-09 Cz 12:15 - 13:00 (1g.) Analiza chemiczna związków nieorganicznych Ćwiczenia e - learningowe dr inż. Lidia Ostasz e-Wizytówka ZJTOS1-1111
2021-12-09 Cz 13:15 - 15:45 (3g.) Industrial Policy and Global Competition Ćwiczenia e - learningowe dr Marta Ulbrych e-Wizytówka EEMGS1-3511IB, EEMGS1-3512IB, BPZ-ET-2021/22Bachelor
2021-12-09 Cz 13:15 - 14:45 (2g.) Rachunkowość finansowa Ćwiczenia e - learningowe dr Anna Staszel e-Wizytówka ZZRCS2-1113
2021-12-09 Cz 13:15 - 14:45 (2g.) Ekonomia Ćwiczenia e - learningowe dr Paweł Zamora e-Wizytówka ZZZPS1-1111
2021-12-09 Cz 15:00 - 16:30 (2g.) Ekonomia Ćwiczenia e - learningowe dr Paweł Zamora e-Wizytówka ZZZPS1-1112
2021-12-09 Cz 15:00 - 16:30 (2g.) Język angielski Ćwiczenia e - learningowe mgr Marlena Nowak e-Wizytówka CJ-S1-2/3-ANG.B2-BR-06
2021-12-09 Cz 15:45 - 18:15 (3g.) Industrial Policy and Global Competition Ćwiczenia e - learningowe dr Marta Ulbrych e-Wizytówka EEMGS1-3511IB, BPZ-ET-2021/22Bachelor
2021-12-09 Cz 16:45 - 18:15 (2g.) Język angielski Ćwiczenia e - learningowe mgr Marlena Nowak e-Wizytówka CJ-S1-1/1-ANG.B2-26
2021-12-09 Cz 18:30 - 20:00 (2g.) Język angielski Ćwiczenia e - learningowe mgr Marlena Nowak e-Wizytówka CJ-S2-1/1-ANG.B2-07
2021-12-09 Cz 18:30 - 20:00 (2g.) Język angielski Ćwiczenia e - learningowe mgr Karolina Wisz e-Wizytówka CJ-S2-1/2-ANG.B2-05
2021-12-10 Pt 08:00 - 12:15 (5g.) Standards of Financial Statements wykład e - learningowy prof. UEK Konrad Grabiński e-Wizytówka EFFRS2-2311CF, BPZ-ET-2021/22Master
2021-12-10 Pt 08:00 - 09:30 (2g.) Rachunek kosztów dla inżynierów wykład e - learningowy dr inż. Urszula Balon e-Wizytówka ZJZIS1-4711, ZJZIS1-4712, ZJZIS1-4713
2021-12-10 Pt 09:45 - 13:00 (4g.) Rachunkowość finansowa Ćwiczenia e - learningowe dr Anna Staszel e-Wizytówka ZZRCS2-1113
2021-12-10 Pt 09:45 - 11:15 (2g.) Organizacja i zarządzanie Ćwiczenia e - learningowe dr Bernard Bińczycki e-Wizytówka ZZMRS1-1113
2021-12-10 Pt 11:30 - 12:15 (1g.) Controlling produkcji wykład e - learningowy dr inż. Konrad Kolegowicz e-Wizytówka ZZRCS1-3511CT, ZZRCS1-3511RK, ZZRCS1-3512CT, ZZRCS1-3512RK
2021-12-10 Pt 11:30 - 14:00 (3g.) Podstawy organizacji i zarządzania Ćwiczenia e - learningowe dr Bernard Bińczycki e-Wizytówka ZZRCS1-1111
2021-12-10 Pt 13:15 - 16:30 (4g.) Rachunkowość finansowa Ćwiczenia e - learningowe dr Anna Staszel e-Wizytówka ZZRCS2-1112
2021-12-10 Pt 14:00 - 15:45 (2g.) Ergonomia w pracy menedżera wykład e - learningowy dr Bernard Bińczycki e-Wizytówka ZJLGS2-1211LP, ZJLGS2-1211ML, ZJLGS2-1212ML
2021-12-10 Pt 15:00 - 16:30 (2g.) Język hiszpański Ćwiczenia e - learningowe mgr Jakub Pytka e-Wizytówka CJ-S1-2/3-HIS.A1-16
2021-12-10 Pt 15:45 - 18:15 (3g.) Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Ćwiczenia e - learningowe dr Sylwia Kruk e-Wizytówka ZZRCN1-2312
2021-12-10 Pt 15:45 - 17:30 (2g.) Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie usługowym wykład e - learningowy prof. UEK dr hab. Joanna Dziadkowiec e-Wizytówka ZJTOS2-1211MP, ZJTOS2-1212MP
2021-12-10 Pt 15:45 - 18:15 (3g.) Mikroekonomia Ćwiczenia e - learningowe dr Michał Michorowski e-Wizytówka EFFRN1-1113
2021-12-10 Pt 18:30 - 21:00 (3g.) Mikroekonomia Ćwiczenia e - learningowe dr Michał Michorowski e-Wizytówka EFFRN1-1114
2021-12-10 Pt 19:15 - 21:00 (2g.) Standards of Financial Statements Ćwiczenia e - learningowe prof. UEK Konrad Grabiński e-Wizytówka EFFRN2-2311CF
2021-12-11 Sb 08:00 - 10:30 (3g.) Język angielski Ćwiczenia e - learningowe mgr Beata Majczyna e-Wizytówka CJ-N2-1/1-ANG.B2-07
2021-12-11 Sb 11:30 - 15:45 (5g.) Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Ćwiczenia e - learningowe dr Sylwia Kruk e-Wizytówka ZZRCN1-2312
2021-12-11 Sb 15:45 - 18:15 (3g.) Controlling produkcji wykład e - learningowy dr inż. Konrad Kolegowicz e-Wizytówka ZZRCN1-3511CT, ZZRCN1-3511RK, ZZRCN1-3512RK
2021-12-11 Sb 17:30 - 20:00 (3g.) Prawoznawstwo wykład e - learningowy prof. UEK dr hab. Aleksandra Nowak-Gruca e-Wizytówka EPPRNM-1111
2021-12-12 Nd 08:00 - 09:30 (2g.) Controlling produkcji Ćwiczenia e - learningowe dr Wojciech Szymla e-Wizytówka ZZRCN1-3511CT
2021-12-12 Nd 08:45 - 11:15 (3g.) Zarządzanie procesowe Ćwiczenia e - learningowe dr Mariusz Sołtysik e-Wizytówka ZZISN2-1112
2021-12-12 Nd 08:45 - 11:15 (3g.) Mikroekonomia Ćwiczenia e - learningowe dr Michał Michorowski e-Wizytówka EFFRN1-1111
2021-12-12 Nd 11:30 - 14:00 (3g.) Zarządzanie procesowe Ćwiczenia e - learningowe dr Mariusz Sołtysik e-Wizytówka ZZISN2-1111
2021-12-12 Nd 11:30 - 14:00 (3g.) Mikroekonomia Ćwiczenia e - learningowe dr Michał Michorowski e-Wizytówka EFFRN1-1112
2021-12-12 Nd 13:15 - 15:45 (3g.) Język angielski Ćwiczenia e - learningowe mgr Beata Majczyna e-Wizytówka CJ-N2-1/2-ANG.B2-02
2021-12-13 Pn 08:45 - 09:30 (1g.) Rachunek kosztów dla inżynierów Ćwiczenia e - learningowe dr inż. Urszula Balon e-Wizytówka ZJZIS1-4713
2021-12-13 Pn 09:45 - 11:15 (2g.) Organizacja i zarządzanie Ćwiczenia e - learningowe dr Jan Beliczyński e-Wizytówka ZZIBS1-1111
2021-12-13 Pn 13:15 - 14:00 (1g.) Electronic Data Interchange Ćwiczenia e - learningowe prof. UEK dr hab. Janusz Stal e-Wizytówka BPZ-ET-2021/22Bachelor, ZZIAS1-1111
gr1
2021-12-13 Pn 13:15 - 14:45 (2g.) Ekonomia wykład e - learningowy dr Michał Thlon e-Wizytówka EPPRSM-1111, EPPRSM-1112, EPPRSM-1113, EPPRSM-1114, EPPRSM-1115, EPPRSM-1116
2021-12-13 Pn 14:00 - 14:45 (1g.) Prognozowanie procesów ekonomicznych Ćwiczenia e - learningowe dr Katarzyna Frodyma e-Wizytówka EEEKS2-1111
2021-12-13 Pn 15:00 - 15:45 (1g.) Electronic Data Interchange Ćwiczenia e - learningowe prof. UEK dr hab. Janusz Stal e-Wizytówka BPZ-ET-2021/22Bachelor, ZZIAS1-1112
gr2
2021-12-13 Pn 15:45 - 16:30 (1g.) Prognozowanie procesów ekonomicznych Ćwiczenia e - learningowe dr Katarzyna Frodyma e-Wizytówka EEEKS2-1112
2021-12-13 Pn 16:45 - 18:15 (2g.) Technologie informatyczne w zarządzaniu Ćwiczenia e - learningowe dr Marcin Karwiński e-Wizytówka ZZIOS1-2311
2021-12-13 Pn 17:30 - 18:15 (1g.) Prognozowanie procesów ekonomicznych Ćwiczenia e - learningowe dr Katarzyna Frodyma e-Wizytówka EEEKS2-1113
2021-12-13 Pn 18:30 - 21:00 (3g.) Elektroniczna wymiana danych Ćwiczenia e - learningowe prof. UEK dr hab. Janusz Stal e-Wizytówka ZZISS1-1111
2021-12-14 Wt 09:45 - 12:15 (3g.) Informatyka w rachunkowości Ćwiczenia e - learningowe dr Katarzyna Szymczyk-Madej e-Wizytówka ZZRCS2-2311RK
2021-12-14 Wt 09:45 - 11:15 (2g.) Introduction to Management wykład e - learningowy dr Agnieszka Żur e-Wizytówka EEMGS1-1111IB, EEMGS1-1112IB, BPZ-ET-2021/22Bachelor
2021-12-14 Wt 09:45 - 11:15 (2g.) Organizacja i zarządzanie wykład e - learningowy dr Jan Beliczyński e-Wizytówka ZZIBS1-1111, ZZIBS1-1112
2021-12-14 Wt 11:30 - 13:00 (2g.) Metodyka pracy umysłowej Konwersatorium e-learning dr Joanna Krzyżak e-Wizytówka EEEKS1-1121
2021-12-14 Wt 11:30 - 13:00 (2g.) Zarządzanie strategiczne wykład e - learningowy dr Jan Beliczyński e-Wizytówka ZZTRS2-1111
2021-12-14 Wt 12:15 - 14:45 (3g.) Informatyka w rachunkowości Ćwiczenia e - learningowe dr Katarzyna Szymczyk-Madej e-Wizytówka ZZRCS2-2312RK
2021-12-14 Wt 13:15 - 14:45 (2g.) Metodyka pracy umysłowej Konwersatorium e-learning dr Joanna Krzyżak e-Wizytówka EEEKS1-1123
2021-12-14 Wt 15:00 - 16:30 (2g.) Język rosyjski Ćwiczenia e - learningowe mgr Agata Krówka e-Wizytówka CJ-S1-2/3-ROS.A1-04
2021-12-14 Wt 15:00 - 16:30 (2g.) Zarządzanie projektami w turystyce Ćwiczenia e - learningowe dr Mariusz Sołtysik e-Wizytówka ZZTRS1-3511TM
2021-12-14 Wt 17:30 - 18:15 (1g.) Ekonomika jakości MP Ćwiczenia e - learningowe dr inż. Urszula Balon e-Wizytówka ZJTOS2-1211MP, ZJTOS2-1212MP
2021-12-14 Wt 18:30 - 19:15 (1g.) Rachunek kosztów dla inżynierów Ćwiczenia e - learningowe dr inż. Urszula Balon e-Wizytówka ZJZIS1-4712
2021-12-14 Wt 18:30 - 20:00 (2g.) Język angielski Ćwiczenia e - learningowe mgr Beata Majczyna e-Wizytówka CJ-S2-1/1-ANG.B2-09
2021-12-15 Śr 08:00 - 09:30 (2g.) Język rosyjski Ćwiczenia e - learningowe mgr Agata Krówka e-Wizytówka CJ-S1-2/3-ROS.A1-05
2021-12-15 Śr 09:45 - 11:15 (2g.) International Entrepreneurship Ćwiczenia e - learningowe prof. dr hab. Krzysztof Wach e-Wizytówka EEMGS1-2311IB, BPZ-ET-2021/22Bachelor
gr1
2021-12-15 Śr 09:45 - 11:15 (2g.) Zarządzanie strategiczne Ćwiczenia e - learningowe dr Jan Beliczyński e-Wizytówka ZZTRS2-1111
2021-12-15 Śr 11:30 - 13:00 (2g.) International Entrepreneurship Ćwiczenia e - learningowe prof. dr hab. Krzysztof Wach e-Wizytówka EEMGS1-2312IB, BPZ-ET-2021/22Bachelor
gr2
2021-12-15 Śr 11:30 - 13:00 (2g.) Organizacja i zarządzanie Ćwiczenia e - learningowe dr Mariusz Sołtysik e-Wizytówka ZZMRS1-1111
2021-12-15 Śr 13:15 - 14:45 (2g.) Podstawy organizacji i zarządzania Ćwiczenia e - learningowe dr Bernard Bińczycki e-Wizytówka ZZZPS1-1112
2021-12-15 Śr 13:15 - 14:45 (2g.) Podstawy organizacji i zarządzania Ćwiczenia e - learningowe dr Jan Beliczyński e-Wizytówka ZZRCS1-1112
2021-12-15 Śr 13:15 - 14:45 (2g.) Organizacja i zarządzanie Ćwiczenia e - learningowe dr Mariusz Sołtysik e-Wizytówka ZZMRS1-1112
2021-12-15 Śr 15:00 - 16:30 (2g.) Metodyka pracy umysłowej Konwersatorium e-learning dr Joanna Krzyżak e-Wizytówka EEEKS1-1122
2021-12-15 Śr 15:00 - 16:30 (2g.) Ekonomia Ćwiczenia e - learningowe dr Michał Thlon e-Wizytówka EPPRSM-1114
2021-12-15 Śr 15:00 - 16:30 (2g.) Międzynarodowe i unijne prawo podatkowe w praktyce Konwersatorium e-learning dr Jolanta Loranc-Borkowska e-Wizytówka EPPRSM-3511, EPPRSM-3512, EPPRSM-3513
2021-12-15 Śr 15:00 - 16:30 (2g.) Ergonomia w pracy menedżera wykład e - learningowy dr Bernard Bińczycki e-Wizytówka ZZZZS2-2311, ZZZZS2-2312
2021-12-15 Śr 15:00 - 15:45 (1g.) Analiza chemiczna związków nieorganicznych Ćwiczenia e - learningowe dr inż. Lidia Ostasz e-Wizytówka ZJTOS1-1113
2021-12-15 Śr 16:45 - 18:15 (2g.) Metodyka pracy umysłowej Konwersatorium e-learning dr Joanna Krzyżak e-Wizytówka EEEKS1-1113
2021-12-15 Śr 16:45 - 18:15 (2g.) Ekonomia Ćwiczenia e - learningowe dr Michał Thlon e-Wizytówka EPPRSM-1115
2021-12-15 Śr 16:45 - 18:15 (2g.) Międzynarodowe i unijne prawo podatkowe wykład e - learningowy dr Jolanta Loranc-Borkowska e-Wizytówka EPPRSM-5911, EPPRSM-5912, EPPRSM-5913, EPPRSM-5914
2021-12-15 Śr 16:45 - 18:15 (2g.) BHP i ergonomia wykład e - learningowy dr Bernard Bińczycki e-Wizytówka ZZTRS2-1111
2021-12-15 Śr 16:45 - 18:15 (2g.) Zarządzanie procesowe Ćwiczenia e - learningowe dr Mariusz Sołtysik e-Wizytówka ZZZPS2-1111
2021-12-15 Śr 18:30 - 21:00 (3g.) Konsument na rynku wykład e - learningowy dr inż. Urszula Balon e-Wizytówka ZJZIS1-4711, ZJZIS1-4712, ZJZIS1-4713
2021-12-15 Śr 18:30 - 20:00 (2g.) Organizacja i zarządzanie Ćwiczenia e - learningowe dr Bernard Bińczycki e-Wizytówka ZZMRS1-1114
2021-12-16 Cz 09:45 - 11:15 (2g.) Standards of Financial Statements Ćwiczenia e - learningowe prof. UEK Konrad Grabiński e-Wizytówka EFFRS2-2311CF, BPZ-ET-2021/22Master
2021-12-16 Cz 10:30 - 12:15 (2g.) Cost Accounting wykład e - learningowy prof. UEK Joanna Krasodomska e-Wizytówka EFFRS2-1111CF, BPZ-ET-2021/22Master
2021-12-16 Cz 11:30 - 13:00 (2g.) Ekonomia Ćwiczenia e - learningowe dr Michał Thlon e-Wizytówka EPPRSM-1113
2021-12-16 Cz 11:30 - 13:00 (2g.) Makroekonomia Ćwiczenia e - learningowe dr Paweł Zamora e-Wizytówka ZZZPS2-1111
2021-12-16 Cz 12:15 - 13:00 (1g.) Analiza chemiczna związków nieorganicznych Ćwiczenia e - learningowe dr inż. Lidia Ostasz e-Wizytówka ZJTOS1-1111
2021-12-16 Cz 13:15 - 14:45 (2g.) Ekonomia Ćwiczenia e - learningowe dr Michał Thlon e-Wizytówka EPPRSM-1111
2021-12-16 Cz 16:45 - 18:15 (2g.) Zarządzanie procesowe Ćwiczenia e - learningowe dr Mariusz Sołtysik e-Wizytówka ZZISS2-1111
2021-12-16 Cz 16:45 - 18:15 (2g.) Język angielski Ćwiczenia e - learningowe mgr Estera Adler-Baryła e-Wizytówka CJ-S1-1/1-ANG.B2-28
2021-12-16 Cz 18:30 - 21:00 (3g.) Ekonomia Ćwiczenia e - learningowe dr Michał Thlon e-Wizytówka EPPRSM-1112
2021-12-16 Cz 19:15 - 21:00 (2g.) Rola towaroznawcy w rozpatrywaniu reklamacji wykład e - learningowy dr inż. Paweł Turek e-Wizytówka ZJTOS1-4711HC, ZJTOS1-4712HC
2021-12-17 Pt 08:00 - 09:30 (2g.) Język rosyjski Ćwiczenia e - learningowe mgr Agata Krówka e-Wizytówka CJ-S1-2/3-ROS.A1-ZI-01
2021-12-17 Pt 08:45 - 09:30 (1g.) Rachunek kosztów dla inżynierów wykład e - learningowy dr inż. Urszula Balon e-Wizytówka ZJZIS1-4711, ZJZIS1-4712, ZJZIS1-4713
2021-12-17 Pt 09:45 - 11:15 (2g.) Ekonomia Ćwiczenia e - learningowe dr Michał Thlon e-Wizytówka EPPRSM-1116
2021-12-17 Pt 09:45 - 11:15 (2g.) Organizacja i zarządzanie Ćwiczenia e - learningowe dr Bernard Bińczycki e-Wizytówka ZZMRS1-1113
2021-12-17 Pt 11:30 - 14:00 (3g.) Konsumencka ocena jakości wykład e - learningowy dr inż. Urszula Balon e-Wizytówka ZJZIS2-1211PD, ZJZIS2-1211PP, ZJZIS2-1212PD, ZJZIS2-1212PP
2021-12-17 Pt 11:30 - 14:00 (3g.) Podstawy organizacji i zarządzania Ćwiczenia e - learningowe dr Bernard Bińczycki e-Wizytówka ZZRCS1-1115
2021-12-17 Pt 14:00 - 14:45 (1g.) Konsument na rynku wykład e - learningowy dr inż. Urszula Balon e-Wizytówka ZJTOS1-4711HC, ZJTOS1-4712HC
2021-12-17 Pt 14:00 - 15:45 (2g.) Ergonomia w pracy menedżera wykład e - learningowy dr Bernard Bińczycki e-Wizytówka ZJLGS2-1211LP, ZJLGS2-1211ML, ZJLGS2-1212ML
2021-12-17 Pt 15:45 - 16:30 (1g.) Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie usługowym wykład e - learningowy prof. UEK dr hab. Joanna Dziadkowiec e-Wizytówka ZJTOS2-1211MP, ZJTOS2-1212MP
2021-12-17 Pt 15:45 - 18:15 (3g.) Podstawy ergonomii Ćwiczenia e - learningowe dr Bernard Bińczycki e-Wizytówka ZZZAN1-3511ZZ
2021-12-17 Pt 15:45 - 18:15 (3g.) Język angielski Ćwiczenia e - learningowe mgr Agata Romańska e-Wizytówka CJ-N1-1/1-ANG.C1-01
2021-12-17 Pt 16:45 - 20:00 (4g.) Marketing produktu Ćwiczenia e - learningowe mgr Marzena Wójcik e-Wizytówka ZJIPS1-3511RP
2021-12-17 Pt 18:30 - 21:00 (3g.) Organizacja i zarządzanie Ćwiczenia e - learningowe dr Bernard Bińczycki e-Wizytówka ZZIBN1-1111
2021-12-17 Pt 19:15 - 20:00 (1g.) Controlling produkcji Ćwiczenia e - learningowe dr Wojciech Szymla e-Wizytówka ZZRCN1-3511CT
2021-12-18 Sb 08:45 - 13:00 (5g.) Rachunek kosztów dla inżynierów Ćwiczenia e - learningowe dr inż. Urszula Balon e-Wizytówka ZJZIN1-4711
2021-12-18 Sb 08:45 - 13:00 (5g.) Informatyka w rachunkowości Ćwiczenia e - learningowe dr Katarzyna Szymczyk-Madej e-Wizytówka ZZRCN2-2312RK
2021-12-18 Sb 09:45 - 13:00 (4g.) Organizacja i zarządzanie Ćwiczenia e - learningowe dr Bernard Bińczycki e-Wizytówka ZZMRN1-1113
2021-12-18 Sb 10:30 - 13:00 (3g.) Język angielski Ćwiczenia e - learningowe mgr Beata Majczyna e-Wizytówka CJ-N2-1/1-ANG.B2-17
2021-12-18 Sb 11:30 - 13:00 (2g.) Elektroniczna wymiana danych Ćwiczenia e - learningowe prof. UEK dr hab. Janusz Stal e-Wizytówka ZZISN1-1111
2021-12-18 Sb 11:30 - 13:00 (2g.) Organizacja i zarządzanie Ćwiczenia e - learningowe dr Jan Beliczyński e-Wizytówka ZZMRN1-1111
2021-12-18 Sb 13:15 - 16:30 (4g.) Organizacja i zarządzanie Ćwiczenia e - learningowe dr Bernard Bińczycki e-Wizytówka ZZMRN1-1114
2021-12-18 Sb 13:15 - 17:30 (5g.) Informatyka w rachunkowości Ćwiczenia e - learningowe dr Katarzyna Szymczyk-Madej e-Wizytówka ZZRCN2-2311RK
2021-12-18 Sb 14:00 - 15:45 (2g.) Organizacja i zarządzanie Ćwiczenia e - learningowe dr Jan Beliczyński e-Wizytówka ZZMRN1-1112
2021-12-18 Sb 15:00 - 16:30 (2g.) Elektroniczna wymiana danych Ćwiczenia e - learningowe prof. UEK dr hab. Janusz Stal e-Wizytówka ZZISN1-1112
APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
projekt i wykonanie: POINT Systemy Informatyczne, email: point@hot.pl