Plan Zajęć
Pawilon A
Paw.A 013 lab. Vista,Office07
Paw.A 014 lab. Win8, Office03
Paw.A 07 lab. Vista,Office07
Paw.A 09 lab. Win8, Office03
Paw.A 115 lab. Win8, Office03
Paw.A 116 lab. Win8, Office03
Paw.A 117 lab. Vista,Office07
Paw.A 118 lab. Vista,Office07
Paw.A 121 lab. Vista,Office07
Paw.A 122 lab. Vista,Office10
Paw.A 201 (Kat.Gosp.Reg.)
Paw.A 301a lab.
Paw.A 301b
Paw.A 410 (St. Ped.)
Paw.A 413 (St. Ped.)
APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
projekt i wykonanie: POINT Systemy Informatyczne http://www.mbj.krakow.pl, email: biuro@mbj.krakow.pl