Plan Zajęć
Pawilon A
Paw.A 013 lab. Vista,Office10
Paw.A 014 lab. Win8, Office16
Paw.A 07 lab. Vista,Office10
Paw.A 09 lab. Win8, Office16
Paw.A 115 lab. Win8, Office16
Paw.A 116 lab. Win8, Office16
Paw.A 117 lab. Vista,Office10
Paw.A 118 lab. Vista,Office10
Paw.A 121 lab. Vista,Office10
Paw.A 122 lab. Win7,Office2010
Paw.A 201 Win7 Office10 GP
Paw.A 301a lab.win10 Office16
Paw.A 301b
Paw.A 401
Paw.A 410 (St. Ped.)
Paw.A 413 (St. Ped.)
APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
projekt i wykonanie: POINT Systemy Informatyczne http://www.mbj.krakow.pl, email: biuro@mbj.krakow.pl