Plan Zajęć
Z
Zacca Robert, dr
Zadęcka Ewa, mgr
Zagajska Dorota, mgr
Zając Agnieszka, dr
Zając Piotr, dr
Zajączkowska Magdalena, dr
Zakrawacz Danuta, mgr
Zakrocki Piotr, mgr
Zakrzewska Krystyna, mgr
Zamora Paweł, dr
Zarakowska Magdalena, mgr
Zaręba Iwona, mgr
Zaręba Konrad, mgr inż.
Zasada Joanna, mgr
Zawadzka Dorota, mgr
Zawicki Marcin, dr hab.
Zawilińska Bernadetta, dr
Zdun Magdalena, dr inż.
Ziarkowski Dominik, dr
Zielińska Gabriela, dr inż.
Zielińska Lidia, mgr
Zieliński Kazimierz, prof. dr hab.
Zieliński Miłosz, dr inż.arch.
Zieniuk Paweł, dr
Zięba Małgorzata, dr
Ziębicki Bernard, prof.UEK dr hab.
Zimoch Aleksandra, mgr
Zinoecker Richard,
Złotnik Małorzata, mgr
Zuch Łucja, mgr inż.
Zwolińska Joanna, mgr
Zych Ewa, mgr
Zyguła Andrzej, dr
Zynek Teresa, mgr
Zysk Wojciech, dr
APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
projekt i wykonanie: POINT Systemy Informatyczne http://www.mbj.krakow.pl, email: biuro@mbj.krakow.pl