Plan Zajęć
J
Jabłoński Łukasz, dr
Jabłoński Marek, dr hab.
Jachimowski Artur, dr inż.
Jackowska Joanna,
Jagódka Maciej, mgr
Jaki Andrzej, prof. UEK
Jakimowicz Robert, prof. UEK
Jakóbik Krzysztof, dr
Jakubowski Stephen, prof.
Jałoszewska-Wrońska Elżbieta, mgr
Janus Jakub, mgr
Jasieńków Sylwia, mgr
Jasińska Agnieszka, dr
Jasińska-Panek Małgorzata, mgr
Jastrzębska E., mgr
Jaśko Przemysław, mgr
Jaworski Tomasz, mgr
Jazowy Monika,
Jedynak Monika, dr
Jedynak Tomasz, dr
Jelonek Magdalena, dr
Jeżak Janusz, dr
Jędrzejczyk Marcin, dr hab.
Jędrzejczyk Zbigniew, dr
Jonas Agata, dr
Jonas Krzysztof, dr
Jończyk Agata, mgr
Jopek Dorota, dr inż.architekt
Jurkowska Aleksandra, dr
Juza Jolanta, dr
APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
projekt i wykonanie: POINT Systemy Informatyczne http://www.mbj.krakow.pl, email: biuro@mbj.krakow.pl