Plan Zajęć
I
Idzik Marcin, dr
Ignaszak Piotr, mgr
Ilba Mateusz, dr inż.
Inne Jedn Kat Geo S-E,
Inne Jedn. Kat Gp Katedra Gosp P,
Inne Jedn.-Działorg.Planow.I Ewaluacjidzina,
Inne Jednostki - Akademickie Centrum Karier,
Inne Jednostki - Biblioteka Główna,
Inne Jednostki - Biuro Ds.Os Niepełnosprawn,
Inne Jednostki - Biuro Programów Zagr,
Inne Jednostki - Centrum E-Learningu,
Inne Jednostki - Centrum Informatyki,
Inne Jednostki - Centrum Monitor I Prom,
Inne Jednostki - Dział Adm.-Gosp.,
Inne Jednostki - Dział Aparatury,
Inne Jednostki - Dział Inwestycji I R,
Inne Jednostki - Dział Kadr,
Inne Jednostki - Dział Nauczania,
Inne Jednostki - Dział Obsługi Projek,
Inne Jednostki - Dział Organiz-Prawny,
Inne Jednostki - Dział Spraw Bytow.St,
Inne Jednostki - Dział Spraw Pracown.,
Inne Jednostki - Dział Współ Międzyn.,
Inne Jednostki - Dział Zamówień Publ.,
Inne Jednostki - Dział Zaopatrzenia,
Inne Jednostki - Dziekanat Wydz. Ekonomii,
Inne Jednostki - Dziekanat Wydz. Finansów,
Inne Jednostki - Dziekanat Wydz. Gap,
Inne Jednostki - Dziekanat Wydz. Zarządz.,
Inne Jednostki - Dziekanat Wydz.Towarozn,
Inne Jednostki - Fundacja Uek,
Inne Jednostki - Kancelaria Rektora,
Inne Jednostki - Kasa Zap.-Poż.,
Inne Jednostki - Kwestura,
Inne Jednostki - Małopolska Szkoła Adminis,
Inne Jednostki - Sekcja Promocji,
Inne Jednostki - Sekcja Socjalna,
Inne Jednostki - Sekretariat Kanclerza,
Inne Jednostki - Sekretariat Uczelni,
Inne Jednostki - St.Org.Proc.Z.,
Inne Jednostki - Stanow. D/S Obronnych,
Inne Jednostki - Studium W Fi S,
Inne Jednostki - Wydawnictwo,
Inne Jednostki - Z N P,
Inne Jednostki - Zespół Audytu Wewn.,
Inne Jednostki - Zespół Bhp I Ochrony Ppoż,
Inne Jednostki- Szkoła Doktorska,
Inne Jednostki-Rada Instytut Zarządzania,
Inne-Departament Marki I Komunikacji,
Innejednostki - Dział Transf Wiedzy I Proje,
Intxaurburu Gurutze,
APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
projekt i wykonanie: POINT Systemy Informatyczne, email: point@hot.pl