Plan Zajęć
Kraków Organizacja i Zarządz.-st.mene
KrDUOz1011
KrDUOz1012
KrDUOz2001Zk
KrDUOz2001Zz
KrZUOz2211
KrZUOz2212
KrZUOz4211Zk
KrZUOz4211Zz
APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
projekt i wykonanie: POINT Systemy Informatyczne http://www.mbj.krakow.pl, email: biuro@mbj.krakow.pl