Plan Zajęć
Kraków Applied Informatics
KrDZIa1011
KrDZIa2011
KrDZIa2012
APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
projekt i wykonanie: POINT Systemy Informatyczne http://www.mbj.krakow.pl, email: biuro@mbj.krakow.pl