Plan Zajęć
*Studium Pedagogiczne*
St.Ped. IIsem. 1 grupa
St.Ped. Isem. 1 grupa
APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
projekt i wykonanie: POINT Systemy Informatyczne http://www.mbj.krakow.pl, email: biuro@mbj.krakow.pl