Plan Zajęć
*Studium Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej*
St.Doskonalenia Dyd. Akadem. I
St.Doskonalenia Dyd. Akadem.II
APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
projekt i wykonanie: POINT Systemy Informatyczne http://www.mbj.krakow.pl, email: biuro@mbj.krakow.pl