Plan Zajęć
*Studia Podyplomowe*
SP Doradztwo podatkowe2
SP KB Bankowość
SP KF RiF A
SP KF RiF B
SP KF RiF C
SP KRF ACCA grupa A
SP KRF ACCA grupa B
SP KRF ACCA grupa C
SP KRF ACCA grupa D
SP KRF ACCA grupa E
SP KRF CIMA
SP Prawo zam. publ. gr.I
SP RB
SP Systemy log. przeds.
SP Zarz. kap. ludzkim
APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
projekt i wykonanie: POINT Systemy Informatyczne http://www.mbj.krakow.pl, email: biuro@mbj.krakow.pl