Plan Zajęć
*Studia Podyplomowe*
SP AC
SP Doradztwo podatkowe3
SP KF RiF A
SP KF RiF C
SP KRF ACCA grupa A
SP KRF ACCA grupa B
SP KRF ACCA grupa C
SP KRF ACCA grupa D
SP KRF ACCA.
SP KRF CIMA
SP POLICJA
SP Prawo pracy i ub. społ.
SP Prawo zam. publ. gr.I
SP Zarz. kap. ludzkim
APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
projekt i wykonanie: POINT Systemy Informatyczne http://www.mbj.krakow.pl, email: biuro@mbj.krakow.pl