Plan Zajęć
*Krakowska Szkoła Biznesu*
Data Science. Met. narz. zast.
KSB Controlling i fin przeds A
KSB Controlling i fin przeds B
KSB Europ studia menedżer B
KSB Europ studia menedżer C
KSB Europ studia menedżer F
KSB Handel i zarządz sprzedażą
KSB Kadry i płace gr. A
KSB Kadry i płace gr. B
KSB Psychologia w biznesie A
KSB Rach i fin dla pocz A
KSB Rachunkowość i podatki
KSB Zarz przeds- stud menedż A
KSB Zarz przeds- stud menedż B
KSB Zarządz. zasobami ludzkimi
KSB Zarządzanie projektami B
KSB Zarządzanie projektami C
KSB Zarządzanie projektami D
MBA in Public Management
Zarządzanie projekt. innowac.
APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
projekt i wykonanie: POINT Systemy Informatyczne http://www.mbj.krakow.pl, email: biuro@mbj.krakow.pl