Plan Zajęć
*BPZ*
BPZ- CF1Bd A
BPZ- CF1Bd B
BPZ- CF1Md A
BPZ- CF2Bd A
BPZ- CF2Bd B
BPZ- CF2Md A
BPZ- CF3Bd A
BPZ- CF3Bd B
BPZ- ET2016/16 Master Summer
BPZ- ET2016/17 Bachelor Summer
BPZ- ET2016/17 Bachelor Winter
BPZ- ET2016/17 Master Winter
BPZ- IB1Bd A
BPZ- IB1Bd B
BPZ- IB1Bd C
BPZ- IB1Bd D
BPZ- IB1Md A
BPZ- IB1Md B
BPZ- IB2Bd A
BPZ- IB2Bd B
BPZ- IB2Bd C
BPZ- IB2Md A
BPZ- IB2Md B
BPZ- IB3Bd A
BPZ- IB3Bd B
BPZ- IB3Bd C
BPZ-PHD 1st year
BPZ-PHD 2nd year
BPZ-PHD 3rd year
BPZ-Polish Module 16/17 A
BPZ-Polish Module 16/17 B
APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
projekt i wykonanie: POINT Systemy Informatyczne http://www.mbj.krakow.pl, email: biuro@mbj.krakow.pl